Undersøkelser i forkant av avl

Helseundersøkelser AD og HD

Med tanke på fremtiden til denne fantastiske rasen, så er avlsarbeidet og strategien utrolig viktig for oss.

Dermed er det svært viktig at hvert enkelt individ, blir vurdert upartisk og nøye.

Siden jeg personlig føler det er «manglende» krav til videre avl på rasen her i Norge har vi har besluttet å gå litt vår egen vei, med tanke på til hvilke helseundersøkelser som blir gjennomført på våre hunder, før det blir tatt en vurdering i forbindelse med at hunden(e) potensielt kan benyttes som avlsdyr.

Her kan dere se noen punkter, som står på vår egen sjekkliste:

 • Hunden må være av rasetypisk utseende (utstilling)
 • Patella må undersøkes
 • DNA-profil må foreligge
 • Bonitering bør utføres (Tsjekkisk avlsklarering)
 • Øyelysning – utført av autorisert øyelyser
 • AD-røntgen – avlest av NKK
 • HD-røntgen – avlest av NKK

Når vi ser etter og velger kombinasjoner av avlsdyr, så innebærer det vektlegging av ytterligere punkter, som blant annet:

 • Hundenes mentalitet harmonerer.
 • Hundenes psyke og atferd er innenfor definisjonen «normalen»
  (Det skal ikke avles på tydelig aggressive,

Hovedmålet vårt ved kombinasjoner av avlsdyr er at de i utgangspunktet skal kunne «utfylle» hverandres styrker og svakheter. Både fysisk og psykisk.
Vi ønsker at alle avkom skal kunne innesitte potensial for god helse, godt temperament og være av rasetypisk karakter.