Hundepass

Det vil komme mer informasjon etter hvert, og vi vil forhåpentligvis med tiden kunne tilby et mer variert og ikke minst et større alternativ.

Men pr nå kan vi dessverre kun tilby et svært selektivt tilbud ift hundepass m.m.

Iht presiseringer i vår huskontrakt hvor vi for tiden bor, er det kun tillatt med hund under 5 kg. Dette er noe vi selvfølgelig må respektere.
Primært betyr dette at vi pr nå kun kan tilby pass av hunder som er under 5 kg.
Det betyr at inntil vi forflytter oss, vil vårt tilbudet være rettet i henhold til dette.

Men er det snakk om kun et begrenset tidsperiode, hvor det ikke foreligger den mest krevende problematferden vil vi kunne vurdere mulighetene individuelt. Da vi har mulighet til å kunne gjøre et unntak en gang i blandt. 

Vi er også behjelpelige med å anbefale alternativer som kan være aktuelle for dere som kontakter oss vedrørende Hundepass 🙂

Ta kontakt på team@nosadmetam.com for mer informasjon, vi er flere i teamet hvor vi alle har erfaring og kontakter i forhold til hundepass og-eller treningsopphold for hund.🐾

 

Hundepass

Dette er en video fra en av de dagene vi passet på Chica.

Rase: Border Collie
Opphold: 1 uke