Hundepass

Det vil komme mer informasjon etter hvert, og vi vil forhåpentligvis med tiden kunne tilby mer forskjellig og ikke minst et større alternativ.

Men pr nå kan vi kun tilby et svært selektivt tilbud ifht hundepass m.m.

Ihht presiseringer vår huskontrakt, er det kun tillatt med hund under 5 kg. Dette er noe vi selvfølgelig må respektere.
Primært betyr dette at vi pr nå kun kan tilby pass av hunder som er under 5 kg

Så inntil vi forflytter oss, vil dessverre vårt tilbudet være rettet i henhold til dette.