Hundepass

Det vil komme mer informasjon etter hvert, og vi vil forhåpentligvis med tiden kunne tilby mer forskjellig og ikke minst et større alternativ.

Men pr nå kan vi kun tilby et svært selektivt tilbud ifht hundepass m.m.

Iht presiseringer i vår huskontrakt, er det kun tillatt med hund under 5 kg. Dette er noe vi selvfølgelig må respektere.
Primært betyr dette at vi pr nå kun kan tilby pass av hunder som er under 5 kg. Så inntil vi forflytter oss, vil dessverre vårt tilbudet være rettet i henhold til dette.

Men er det snakk om kun et begrenset tidsrom, hvor det ikke foreligger de mest krevende problematferdene vil vi kunne vurdere mulighetene for å kunne gjøre et unntak eller anbefale alternativer som kan være aktuelt 🙂

Ta kontakt på team@nosadmetam.com for mer informasjon, vi er flere i teamet hvor vi alle har erfaringer og kontakter ifm hundepass og-eller treningsopphold for hund.🐾

 

Hundepass

Dette er en video fra en av de dagene vi passet på Chica.

Rase: Border Collie
Opphold: 1 uke