Registrering av ny avlshund

Hensikten med denne siden er å etablere en god, tilitsvekkende oversikt over tilgjengelige avlshunder

Registrering av ny avlshund – Prazsky Krysarik

Hvordan:

For å registrere ny avlshund må det leveres inn fullstendige opplysninger og påkrevd informasjon, en bekreftelse blir sendt pr mail når hunden er registrert.
Er registreringen mangelfull vil det bli sendt ut en mail som informerer om dette og registreringen må således gjøres på nytt.

Krav til registrering

Det er er eiers ansvar at alle opplysninger som oppgis er riktige. Det må være eier av hunden som utfører registreringen. Ved registrering samtykker du til at oppgitt informasjon uten forvarsel eller videre samtykke fritt kan deles med ledelsen av den Norske Prazsky Krysarik Klubben.

Krav til bruker

Det er bruker som er ansvarlig for å undersøke at nødvendig dokumentasjon er oppdatert og korrekt i forhold til hva som er oppgitt av informasjon på denne nettsiden.

Generelle krav til Bilde av hunden

 • Bildet skal være i dimensjon 4:3
 • Hunden må stå oppreist
 • Hundens fulstendige kroppsholdning må være synlig
 • Bildet må være tydelig, med gode lysforhold

Vi tilbyr 2 alternative løsninger:

 1. Standard løsning – abonnementet 20,- NOK pr år
  • Inkluderer følgende:
  • Fullstendig informasjon om hund
  • Informasjon om eier og hvem som er oppdretter.
  • Publisering av link til hjemmeside (valgfritt)
  • Kvalitetsikring av oppgitt informasjon, består av valideringer av tilsendt informasjon og dokumentasjon oppimot dogweb og andre offentlige register.
  • Bilde – av valgfri kvalitet – max størrelse på publisert bilde vil alikevell ikke kunne overskride en størrelse på 1 MB.
  • Ved forespørsel, bistand til fjerning av personlig informasjon fra bildefil
  • Ved forespørsel, bistand til komprimering og optimalisering av bilde ved bruk av GIMP og FileOptimizer
   Eksempel hvor vi har benyttet dette: Ordinær størrelsen på våre forsidebilder var på rundt 2 MB pr bilde, mens bildene som er publisert har en størrelse på under 400 KB
 2. Forenklet løsning – Gratis
  • Inkluderer følgende
  • Begrenset informasjon om hund
  • Informasjon om eier
  • Bilde – Ingen bilde eller bilde med en størrelse på opptil maximalt 50 KB.
  • OBS: Denne løsningen inkluderer ikke kvalitetssikring og- eller validering av oppgitt informasjon.

Mer informasjon om kostnad for standard løsning:

Da denne siden primært driftes på eget initiativ og privat så påløper det en kostnad på kr 20 pr år pr hund, forfaller ved årsskiftet.
Dette er fordi vi må se oss nødt til å øke kapasiteten på databasen for å kunne drifte dette, således må det finansieres igjennom brukere av nettsiden.

Behandling av opplysninger

Alle opplysninger som blir oppgitt kan uten forvarsel og- eller videre samtykke bli delt med ledelsen for klubben til Prazsky Krysarik Norge. Vi behandler dataene som blir betrodd oss med forsiktighet. For mer informasjon se vår personsvern policy

Vi gjør videre oppmerksom på følgende:
Hvis du generelt laster opp eller sender inn bilder til hvilken som helst nettbasert side, bør du unngå å laste opp eller sende inn bilder som inneholder privat informasjon og informasjon om stedet det er tatt (EXIF GPS). Besøkende på denne eller andre sider kan laste det ned og hente ut slik informasjon fra bilder på siden. Har du behov for bistand ifm dette, ta kontakt med oss på e-postadresse: prazsky@nosadmetam.com

Vi ønsker å benytte lanseringen av denne siden til å gi det første året gratis til de som registrerer ny hund(er) før året er omme.

Registreringen må være fullført og godkjent innen kl 24.00 31.12.2019 for at det ikke skal påløpe kostnader for år 2020, deretter vil de årlige kostnadene løpe som normalt.

Registrering av ny hund – forenklet løsning:

Egenmelding for registrering av ny hund – forenklet løsning

Registrering av ny hund – standard løsning:

Fyll ut Egenmeldingen og følg videre instrukser gitt via skjemaet.