Være fosterhjem, for hund fra oss.

Vi vil med tid til annen være på utkikk etter potensielle fosterhjem for hunder fra oss, av ulike årsaker.

Basert på årsaken, så kan være snakk om veldig ulike tidsperspektiv, alt fra uker- måneder- år, og bestå av intervaller av forskjellige lengder.
Men vi ønsker ikke at en hund som kanskje skal bo borte noen uker- måneder a gangen skal bo forskjellig sted «hver gang». Vi ønsker at ting skal være så stabilt som mulig for våre hunder 🙂

Dette tilsvarer ingen «ordinær» fôrvertsavtale.

Men det vil bli utarbeidet skriftlige avtaler, i forhold til årsaken, hunden, situasjonen og dette vil bli gjort i samarbeid med den som vil bli hovedansvarlig i det potensielle fosterhjemmet.

Er dette noe som kunne vert interessant, så ta gjerne kontakt.