Prazsky Krysarik Valper

Valpelykke

Innholdsfortegnelse:

Bilde av B-Kullet:

Bilde av A-Kullet:

Under ligger valpe bilder, som er av våre nåværende avls hunder ♥

Ean som valp
2015

Jua som valp
2017

Emil som valp
2017

Mer info kommer..