Prazsky Krysarik

~ Kennel NosAdMetam ~ Prazsky Krysarik ~

Prazsky Krysarik

Kennel NosAdMetam

Hoved Ansvarlig for oppdrett av Prazsky Krysarik: Trine Padøy
Jua og C-Kullet

Prazsky Krysarik

Prazsky Krysarik
Fra venstre: Mor, sønn og Far

I noen år hadde Trine et håp og en drøm om å få til et koselig lite stueoppdrett av rasen Prazsky Krysarik.

Den drømmen gikk i oppfyllelse når det første valpekullet med PK valper ble født Mars 2019. 💞🐾

Vi er veldig opptatt av at et oppdrett blir utført riktig, forsvarlig og på en trygg og god måte for alle parter.
Det alt fra selve planleggingen, rasen i seg selv, oppdrettet, valg og kombinasjoner av avlsdyr, m.m.

Vi mener at rasens fremtid avhenger av dagens avl!

For at vi skal kunne være så trygge som overhode mulig, på våre avgjørelser har hundene fått utført de helse-undersøkelsene vi mener er nødvendig.
Hundene som benyttes i avl oppfyller krav og anbefalinger fra NKK, raseklubben her i Norge, de oppfyller den Tsjekkiske standarden og er Bonitert (avlsklarert) ved KPPPK i Tsjekkia.

I forbindelse med vår avls strategi, så er det viktig for oss at det innhentes så mange opplysninger som mulig om hvert enkelt individ og historikken til søsken, foreldre og forfedre.
Det er avgjørende for oss at vi innesitter så god kunnskap som mulig om avlsdyr som benyttes og historikken som ligger bakover i linjene 🐾

Vi står for å opprettholde en ordentlig ren rase, hvor rene blodlinjer blir opprettholdt.
Våre avlshunder har DNA profiler som kan verifiseres.

Alt det omfattende arbeidet vårt, vil også gi en trygghet til potensielle personer som ønsker seg hund fra oss.

18. Februar 2020
Trine med Benci & Ean

For oss finnes det ikke noe vi brenner mer for eller 
som er viktigere for oss enn rasens fremtid

Å da er det spesielt viktig at det tas hensyn til alle aspekter hos hvert enkelt individ.

Selv om en hund kan fremstå som generelt frisk og sun, så er det viktig at man får kartlagt hundens helsestatus ordentlig å det av fagfolk.

Vi har derfor valgt og bestemt at alle våre avlsdyr skal undersøkes nøye.

Dette betyr i all hovedsak at våre avlsdyr gjennomgår grundige undersøkelser, før dem blir klarert for bruk i avl her hos Kennel NosAdMetam.

Her er en liste over noen av våre sjekkpunkter hos Prazsky Krysarik:

Undersøkelser utført av autorisert personell:

 • Patella status
 • DNA profil
 • HD røntgen
 • AD røntgen
 • Øyelysning
 • Annet: Ved behov eller mistanke om enten skade og- eller sykdom vil det kunne være nødvendig å få utført tilleggs undersøkelser.

Utover selve helsestatusen så er det flere faktorer av vesentlig betydning, som f.eks.

 • Er hunden rasetypisk?
 • Hvordan er hundens mentale helse?
 • Hvilke positive og negativ trekk inne sitter de potensielle partene?
  Husk at alt er arvelig, både fysisk og psykisk.
 • Hva er det man egentlig ønsker å bringe videre inn i rasens fremtid?

Denne listene er ikke ment å være uttømmende…

Det er svært mange faktorer som skal tas hensyn til i hver enkelt tilfelle og kombinasjon .


Her ligger Emil, Jua & Ean med hver sin diplom fra de deltok på utstilling i Tsjekkia September 2018 (alle 3 endte opp med plasseringer). Og de super fine spesial bestille rosettene deres, som representerer at de alle bestod boniteringen/avls godkjenningen i Tsjekkia uten noen form for restriksjoner 💞🐾💞🐾💞