Kennel NosAdMetam

Innehaver: Trine Padøy

Innholdsfortegnelse:

Trykk på linkene under for å bli videresendt til sidene

Vi har i noen år hatt et håp og en drøm om å få til et lite koselig stueoppdrett av rasen Prazsky Krysarik.

Dette var en drøm som gikk i oppfyllelse Mars 2019, når Jua og Ean ga oss noen vakre herlige små valper 💞🐾

Vi er veldig opptatt av at et oppdrett blir utført riktig, forsvarlig og på en trygg og god måte for alle parter. Vi mener at rasens fremtid avhenger av dagens avl, derav har alle av mine hunder tatt de helse-undersøkelsene som vi mener er nødvendig.
Dette for at vi skal kunne være så trygge som overhode mulig, på våre avgjørelser. Det omfatter alt fra selve planleggingen, rasen i seg selv, oppdrettet, valg og kombinasjoner av avlsdyr, veien videre m.m.
Alle hundene mine oppfyller i tillegg den Tsjekkiske standarden og er Bonitert ved KPPPK i Tsjekkia.

Iforbindelse med vår avls strategi, så er det viktig for oss at det innhentes så mange opplysninger som mulig om hvert enelt individ og historikken til søsken, foreldre og forfedre. Det er avgjørende for oss at vi innesiter så god kunnskap som mulig om våre avlsdyr og historikken som ligger bakover i linjene 🐾

Vi står for å opprettholde en ordentlig ren rase, hvor hunden sine rene blodlinjer blir opprettholdt og derav har våre avlshunder DNA profiler som kan verdifiserer dette.

Alt det omfattende arbeidet vårt, vil også gi en trygghet til potensielle personer som ønsker seg hund fra oss.

18. Februar 2020
Trine med Benci & Ean

For oss finnes det ikke noe vi brenner mer for eller 
som er viktigere for oss enn rasens fremtid

Å da er det spesielt viktig at det tas hensyn til helsen, til hvert eneste individ.

Selv om en hund kan fremstå som generelt frisk og sun, så er det viktig at man får kartlagt hundens helsestatus ordentlig å det av fagfolk.

Vi har derfor valgt og bestemt at alle våre avlsdyr skal undersøkes nøye.

Dette betyr i all hovedsak at våre avlsdyr gjennomgår grundige undersøkelser, før dem blir klarert for bruk i avl her hos Kennel NosAdMetam.

Her er en liste over noen av våre sjekkpunkter:

Undersøkelser utført av autorisert personell:

 • Patella status
 • DNA profil
 • HD røntgen
 • AD røntgen
 • Øyelysning
 • Det kan være nødvendig å få utført andre undersøkelser, dette er da enten ved behov og- eller misstanker om enten skade og- eller sykdom.

Det finnes flere faktorer utover selve helsestatusen, som er av vesentlig betydning.
Som f.eks.

 • Er hunden rasetypisk?
 • Hvordan er hundens mentale helse?
 • Hvilke positive og negativ trekk inne sitter de potensielle partene?
  Husk at alt er arvelig, både fysisk og psykisk.
 • Hva er det man egentlig ønsker å bringe videre inn i rasens fremtid?

Listene er ikke ment å være uttømmende…
Det er svært mange faktorer å ta hensyn til, i hvert enkelt tilfelle.

Kennel NosAdMetam er godkjent/anerkjent av Norsk Kennel Klubb og FCI.

Kennel NosAdMetam arbeider kontinuerlig med å utvikle seg.

Alle våre valpekjøpere får med seg boken
«Valpen flytter hjemmefra»
Forfatter: Linn Palm, ISBN: 9788269140019, Forlag: Huldra