Kennel/Oppdrett

Innholdsfortegnelse:

.

For oss finnes det ikke noe vi brenner mer for eller
som er viktigere for oss enn rasens fremtid

Å da er det spesielt viktig at det tas hensyn til helsen, til hvert eneste individ.

Selv om en hund kan fremstå som generelt frisk og sun, så er det viktig at man får kartlagt hundens helsestatus ordentlig å det av fagfolk.

Vi har derfor valgt og bestemt at alle våre avlsdyr skal undersøkes nøye.

Dette betyr i all hovedsak at våre avlsdyr gjennomgår grundige undersøkelser, før dem blir klarert for bruk i avl her hos Kennel NosAdMetam.

Her er en liste over noen av våre sjekkpunkter:

Undersøkelser utført av autorisert personell:

 • Patella status
 • DNA profil
 • HD røntgen
 • AD røntgen
 • Øyelysning
 • Det kan være nødvendig å få utført andre undersøkelser, dette er da enten ved behov og- eller misstanker om enten skade og- eller sykdom.

Det finnes flere faktorer utover selve helsestatusen, som er av vesentlig betydning.
Som f.eks.

 • Er hunden rasetypisk?
 • Hvordan er hundens mentale helse?
 • Hvilke positive og negativ trekk inne sitter de potensielle partene?
  Husk at alt er arvelig, både fysisk og psykisk.
 • Hva er det man egentlig ønsker å bringe videre inn i rasens fremtid?

Listene er ikke ment å være uttømmende…
Det er svært mange faktorer å ta hensyn til, i hvert enkelt tilfelle.