Kjøpe hund

Før du kjøper deg en hund:

Det å kjøpe seg hund er ikke alltid like lett, og det innebærer et stort ansvar.
Spesielt dersom du ønsker å kjøpe en frisk, velfungerende og sosial hund.

Derfor bør man sette seg godt inn i hva det innebærer å kjøpe seg en hund, før man begynner å lete etter oppdrettere og hunder.
Snakk gjerne med noen du kjenner som har hund, om hva det faktisk innebærer og vil kreve av deg.
I tillegg bør du sette deg godt inn i hvilken rase du ønsker deg og hvilken rase som faktisk kan passe inn hos akkurat deg. Det er absolutt ikke sikkert at de har samme kriterier og havner under samme kategori.
Jeg mener selv at man bør velge rase utifra hva som kan være ideelt for din livssituasjon og ikke etter hva man kanskje synes er «søtt».

Aldri kjøp deg en hund på impuls.

Det er krevende å eie en hund.
En hund er jo langt ifra en gjenstand som du bare kan legge bort når du selv ønsker det.
En hund vil være helt og holdent avhengig av deg, din tid, din omsorg, ditt selskap og ikke minst din oppmerksomhet. Å dette maaaaaaaange år inn i fremtiden.
Det å eie en hund er en egen form for livsstil.
Å man skal aldri ta lett eller være impulsiv når man tar en livs beslutning.

Hva er arvelig

Det meste kan arves, fra begge partene (foreldre dyrene).
Dette gjelder alt fra helse, utseende, mentalitet og bruksegenskaper.
En hund vil arve omtrent 50 % fra mor og 50 % fra far.
Det er derfor viktig at man fokuserer like mye på begge parter, siden avkommet uansett hva vil bestå av arvelighet fra begge parter.
Derved er det minst like viktig at man legge seg godt til merke hvem og hvordan begge parter er. Man skal ikke henge seg opp i og fokusere på at det kun den ene parten, uansett om den er super fin, har et herlig gemytt og bare er såå fantastisk. Kombinasjonen av avlsdyr skal harmonere.
Husk at en hund blir preget av alt den opplever og går igjen om ila oppveksten.
Det er hovedsakelig tispen som preger valpene frem til dem flytter hjemmefra.

En forutsetning man gjerne kan se etter, når man besøker oppdretter er om tispen virker trygg og god.

Det er viktig at man tenker grundig igjennom hva du har tenkt å bruke hunden din til. Prøv å finne en rase som kan passe kriteriene. Før begynner å lete etter oppdrettere og ikke minst ser etter foreldredyr som du tror har de egenskapene du er på jakt etter.

Oppførsel arves fra begge parter og læres av mor

Dersom det er mulig bør du reise å besøke oppdretter, dette kan gjøres enten før valpene er født og- eller etter at valpene har blitt minst 3 uker. (Dette fordi valpene trenger all ro dem kan få de første leveukene)

Studer moren til valpene grundig.
Er hun rolig eller usikker, åpen eller reservert, vennlig eller aggressiv, velstelt eller ustelt.
Legg merke til hvordan tispen oppfører seg, dette vil både nedarves og læres av valpene.
Kjøp aldri valp et sted der tispen virker redd eller aggressiv.
Studer også om tispen virker velstelt og riktig fôret. Dersom tispen er i topp kondisjon, blir trolig også valpene godt ivaretatt.  

En tispe bør ikke ha valper før hun er 2 år gammel og det bør være minst et år mellom hvert valpekull.
I følge NKK’s etiske grunnregler for avl og oppdrett, skal ikke en tispe ha mer enn totalt 5 valpekull.

Valpene bør ha møtt mange ulike mennesker og helst også barn før de forlater oppdretter

Studer valpene

Kjøp aldri en redd, sky eller syk valp.
Kjøp heller aldri en valp som er yngre enn 8 uker.
Unngå valper som har vokst opp med liten daglig nærkontakt med mennesker og i et veldig skjermet miljø.
Valper trenger daglig, positiv kontakt med mennesker for å bli sosiale og de må kunne takle litt liv og røre for å raskt gli inn i en vanlig familie.
Hunder som hele tiden er ute i en kennel får ikke samme erfaringer og sosialisering som valper som får være en del av familien og får god oppfølging av oppdretter. 

Valpene skal generelt være vel fødde, rene og trivelige.

En dyktig oppdretter er viktig

Dersom du ser ting i kennelen, hos oppdretter eller hos valpene som du ikke liker, eller at du kanskje ikke føler deg helt trygg på at oppdretter har valpene og rasens ve og vel som førsteprioritet i sitt oppdrett, bør du kanskje se deg om etter en annen oppdretter.

Som ny hundeeier er du helt avhengig av at oppdretter er ærlig og spiller med åpne kort.

Kjøper du hos en erfaren oppdretter med stor rasekunnskap, både når det gjelder fôring, sosialisering, trening, pelsstell og viser genuin interesse for oppdrettet selv etter at valpen er solgt, vil du trolig kunne få god hjelp etter overtagelse av valpen.

Du bør også kontrollere at valpen har fått ormekur flere ganger i tiden sin hos oppdretter.
Husk at det alltid skal virke rent og pent i valpekassen og at valpene skal virke glade, fornøyde og tillitsfulle.

Be gjerne om dokumentasjon

Selv om du føler deg helt trygg på oppdretter er det lurt å be om å få se alle papirer på foreldrene før du bestemmer deg.

Dette gjelder  kritikker fra utstillinger og prøver og papirer på helsekontroller slik som øyenlysning, patella attesttes, HD + AD-undersøkelser.
Det er stor forskjell for hva som er vanlig fra rase til rase.
Ta kontakt med raseklubben for å få en fullstendig oversikt over hvilke krav klubben har til avlsdyrene før du bestemmer deg for kjøp.
Alt for mange har kommet hjem med en valp der det viser seg i etterkant at en eller begge foreldredyrene for eksempel mangler HD-undersøkelse, at den «topp plasseringen» på utstilling var fra et valpeshow og at f.eks. de gode bruksegenskapene aldri var vurdert av andre enn oppdretteren selv.

Minsekravet for at et valpekull skal kunne registreres av kennelklubben (NKK) er at begge foreldredyrene er registrert i NKK eller annet register som NKK anerkjenner og i tillegg må begge foreldredyrene være ID-merket.
Enkelte raser har også tilleggskrav når det gjelder helseundersøkelser, f.eks. krav om kjent PL-status. Foreldredyr med f.eks. sterk hoftefeil (HD) har alltid avlsforbud og kan ikke få registrerte avkom.

Det er ofte bedre med en middels lovende valp fra et godt kull enn den beste valpen i et middelmådig kull.

Hvilken valp skal du velge?

Prøv å få tak i en så god valp som du kan.
Den tiden og de pengene du legger i jobben med å få tak i en god valp får du mangedobbelt igjen for senere.
Det er som regel bedre å kjøpe en middels lovende valp i et godt kull enn den beste i et dårlig kull.
Pris henger ofte sammen med kvalitet, men langt fra alltid når det gjelder kjøp av valp. Sjekk også hva du får med på kjøpet når du henter valpen.
Dersom valpen leveres registrert i NKK med stamtavle og er ID-merket er dette en fordel for deg, dersom du senere skulle ønske å gå på utstilling, delta på prøver, få utført helseundersøkelser, eller reise utenlands.

Fôrvertsavtale?

Før du kjøper en valp som du skal ha på fôr, må du sette deg grundig inn i hva dette innebærer. Både av utgifter, forbehold og restriksjoner, og ikke minst hvor mange kull oppdretter eventuelt skal ha på hunden.
Enkelte oppdrettere har mange hunder ute på fôr og gjør god butikk på dette. Man hører om avtaler der oppdretter skal ha både tre, fire og faktisk 5 kull på en tispe.
Andre oppdrettere har seriøse hensikter med å ha en hund ute på fôr, og du kan på denne måten få en av de mest lovende valpene i kullet samtidig som du får grundig opplæring av oppdretter i flere år fremover.

Grovt sett bør det være slik at dersom oppdretter skal ha ett kull på tispen så bør valpen selges for halv pris. Skal oppdretter ha to kull, bør valpen være gratis. Med kull menes kull med 1, eventuelt 2, levende valper. Oppdretter bør også dekke utgifter til de helseundersøkelser som kreves for å bruke hunden i avl og påmeldingavgiften til de prøver og utstillinger som du selv ikke var tenkt å delta på.

Før du inngår en fôrvert avtale bør du lese grundig igjennom fôrverts avtalen. Både du som fôrvert og oppdretter skal fylle denne ut og signere denne FØR overlevering av hunden.

Alle valper bør sjekkes av veterinær før de overlates til sine nye eiere

Veterinærattest og kjøpeavtale

Kjøp aldri en valp uten en veterinærattest som ikke er eldre enn 14 dager, samt en fornuftig kjøps avtale som du har har studert nøye, forstår og er enig i.
NKK har gratis kjøpeavtaler som både oppdretter og kjøper enten kan få tilsendt eller laste ned fra kennelklubbens hjemmeside.
Dette med kjøpskontrakt gjelder både dersom du skal kjøpe deg en registrert rasehund eller en hund som ikke vil bli eller kan bli registrert i kennelklubben.
At en veterinær har undersøkt at valpen er frisk, er minst like viktig om du skal hente deg en renraset valp eller en blandings valp.
Dersom du skal kjøpe en renraset valp og kullet er forhåndsregistrert hos Norsk Kennel Klub, er du sikret at alle papirer er i orden og at registrerings avgiften er betalt, før du henter valpen din.

Under finner du NKK`s standard Kjøpeavtale og Veterinærattest i utskriftvennlig PDF format:
Veterinærattest
Kjøpeavtale