Øyelysing

Øyelysing er en omfattende øyeundersøkelse, både av øynenes omgivelser, overflater og ikke minst strukturer inne i øyene.

Det både anbefales og oppfordres at hunder blir øyelyst/undersøkt hos autorisert øyelyser med jevne mellomrom. Generelt sies det at hunden bør bli undersøkt ved en alder på 1 år, 3 år og 7 år, (det er andre anbefalinger for avlsdyr).
Hovedårsaken til at man bør få hundens øyne undersøkt er for at man skal kunne oppdage, diagnostisere og kartlegge øyesykdommer på et tidelig stadie. Ved at dette blir gjort, vil man kunne hjelpe hunden(e) som eventuelt har en øyesykdom på best mulig måte videre i livet.

Alle raser kan bli øyelyst og undersøkt for øyesykdommer. I hvilken grad de forskjellige øyelidelsene forekommer, hvor utbredt og utsatt den spesifikke rasen er for de forskjellige øyesykdommene, vil kunne variere fra rase til rase.

Øyelysning er et særdeles viktig verktøy i forbindelse med avlsarbeid, dette fordi øyesykdommer ofte er arvelige og ved at det blir foretatt øyelysing, kan man unngå at skadelige øyesykdommer blir videreført.

Avlshunder bør derfor øyelyses årlig, så lenge de blir brukt i avl. Dette fordi en del av sykdommene er såkalt utviklings sykdommer og kan komme slå ut når som helst ila livet.
Hos noen raser er øyesykdommer så utbredt, at hunden i tillegg bør undersøkes FØR salg/kjøp (øyelysning kan altså utføres så tidlig som ved en alder på 8 uker).
Det har seg sånn at om du skal kjøpe deg en valp, så bør du faktisk kreve og få se dokumentasjon på at foreldredyrene er øyelyst innenfor det siste året.
For enkelt raser er det derimot innført krav hos raseklubben/NKK, om at det må foreligge attest på at øyelysnings resultater for begge foreldredyrene, og denne attesten ikke kan være eldre en 12 mnd ved parrings tidspunktet.
Dette vil variere fra rase til rase, og informasjon om hvilke krav det er til akkurat din rase – vil du kunne finne hos den aktuelle raseklubben og NKK.

Dersom du ønsker å få hunden din øyelyst, tar du kontakt med en veterinær som er autorisert øyelyser (veterinær med tilleggsutdannelse) og avtaler time.
Da vil den autoriserte øyelyseren undersøker hundens øyer, skriver attest på hvorvidt hunden har/har tegn til øyesykdommer eller ikke, og øyelyseren vil publisere resultatet direkte i Dogweb.

Oversikt over autoriserte øyelysere i Norge, vil du finne: HER 

Her er en oversikt over punkter som undersøkes ved øyelysning og utstedelse av ECVO attest. Her kan man også se hvilke øye sykdommer som er medfødt og hvilke sykdommer som utvikles over tid.

Medfødt sykdomSykdom som utvikles senere
1. Persisterende pupillmembran (PPM)11. Entropion
2. Persisterende hyperpl. tunical vasculosa lentis/primær vitreus (PHTVL/PHPV)12. Ektropion / Makroblefaron
3. Katarakt (medfødt)13. Distichiasis / Ektopisk cilium
4. Retinal dysplasi (RD)14. Corneadystrofi
5. Hypoplasi av N.opticus/mikropapill15. Katarakt (ikke medfødt)
6. Collie Eye Anomaly (CEA)16. Linseluksasjon (primær)
8. L.Pectinatum abn.17. Retinal degen. (PRA)


OBS:
Dette skrivet er ingen fasit! Det vil være utallige variasjoner, forskjeller, anbefalinger og oppfordringer, både med tanke på rase, alder, hvor ofte og hvorvidt hunder bør øyelyses.

Vår anbefaling: Ta kontakt med en autorisert øyelyser, og uifra samtale med autorisert øyelyser gjør dere en egen vurdering mtp behov og evt avtaler veien videre derfra.