Impressum


Impressum

Team NosAdMetam / Kennel NosAdMetam

Trine Padøy
Hørtevegen 500
3811 Hørte
Norge

Telefon +47 415 112 33

E-post Kennel: kennel@nosadmetam.com
E-post Hundetrener: trine@nosadmetam .com

Innehaver/Admin.:
Trine Padøy

Programmering

Ansvarsfraskrivelse

Vennligst merk deg at all informasjon relatert til hund, trening, atferd, stell, utstyr, tips, råd o.l. som blir publisert på siden vår, ikke kan erstattes av en individuell profesjonell konsultasjon.
På Team NosAdMetam/ Kennel NosAdMetam `s nettside tilbys kun egen erfaring og generelle retningslinjer som ikke gjelder alle kjæledyr.
Vennligst ta kontakt med en veterinær for nøyaktig informasjon om stell av kjæledyr.

Team NosAdMetam/ Kennel NosAdMetam kan ikke holdes ansvarlig for feil bruk av treningsmetoder, utstyr, tips og råd eller feiltolkning av informasjonen som publiseres på nettsiden.

Lover, forskrifter, regler og produsenter for kjæledyr og kjæledyrssprodukter endrer og- eller forbedrer seg hele tiden.
På grunn av dette, kan ikke Tema NosAdMetam/Kennel NosAdMetam garantere at enhver beskrivelse er/vil være helt nøyaktig.

Innhold
Team NosAdMetam legger opp innholdet på dette nettstedet med størst mulig omhu. Vi kan imidlertid ikke garantere at innholdet er riktig, fullstendig eller aktuelt.

Lenker
Team NosAdMetam sin hjemmeside inneholder lenker til eksterne nettsider, som tilhører tredjeparter. Vi har ingen kontroll over innholdet på disse sidene. Derfor kan vi heller ikke ta ansvar for innholdet på de eksterne stedene. Det er alltid den aktuelle leverandøren eller operatøren av sidene, som er ansvarlig for innholdet.

Opphavsrett

© Copyright 2018 Team NosAdMetam- Kennel NosAdMetam- Trine Padøy – Norge.

Det innholdet og de verkene på disse sidene som er opprettet av Team NosAdMetam, er beskyttet av loven om opphavsrett. Mangfoldiggjøring, redigering, distribusjon og alle former for bruk utover opphavsrettens grenser krever skriftlig samtykke fra oss. Innhold fra tredjeparter er oppgitt som dette. Skulle du allikevel ha innsigelser, ber vi deg melde fra til oss.

Personvern

Det er uttrykkelig forbudt for tredjeparter å benytte pliktig oppgitte kontaktopplysninger til å sende reklame og informasjonsmateriell som ikke er uttrykkelig forespurt. Operatøren av sidene forbeholder seg retten til rettslige skritt hvis det sendes uforespurt reklameinformasjon (for eksempel søppelpost).