Valper

Valpelykke ♥

Innholdsfortegnelse:

Bilde av B-Kullet:

Bilde av A-Kullet:

Under ligger valpe bilder, er av våre nåværende avls hunder ♥

Ean som valp

Jua som valp

Emil som valp

Mer info kommer..