Vaksinering

Vaksinasjon av hund deles i to kategorier: kjernevaksiner og tilleggvaksiner.

Kjernevaksinene anbefales til alle hunder og omfatter vaksinasjon mot alvorlige infeksjonssykdommer som er svært smittsomme og som kan ha høy mortalitet (valpesyke-, parvo- og hepatittvaksine).

Tilleggvaksiner er vaksiner mot mindre alvorlige infeksjonssykdommer og- eller sykdommer som forekommer sjelden i Norge.
Dette er derimot vaksiner som anbefales til hunder, som enten befinner seg på steder med høyt smittepress og- eller ved utenlands reiser, hvor det vil kunne være spesiell risiko for eksponering for de aktuelle eksponentene.

Beskyttelse av valper er særdeles viktig.
I speddyrsperioden oppnås dette gjennom at antistoffer overføres fra morsdyret til speddyrene (valpene)
Valpens nedbrytingen av disse antistoffene foregår gradvis, og i perioden før egenproduksjonen har kommet ordentlig i gang, er valpene særlig sårbare for infeksjoner og sykdommer.

Det er først når valpen oppnår en alder på omtrent 12 uker, at nivået av disse antistoffene vanligvis vil kunne anses som ubetydelige.
Og derfor er 12 ukers alder, det gunstigste tidspunktet for å starte vaksinering. Siden aktiv immunisering vil kunne innledes og valpen(e) vil være i stand til å oppnå varig immunitet.
Valpen skal i tillegg revaksineres ved 16 ukers alder og deretter årlig.

Dersom smitterisikoen anses som høy, eller det generelt er høyt smittepress i kennelen, vil det kunne være aktuelt å starte vaksinering av valpen(e) før alderen på 12 uker er oppnådd.
I spesielle tilfeller med ekstremt høy fare for smitte, kan valpen(e) vaksineres helt ned mot 6 ukers alder.
Flere oppdrettere velger allikevel at valpene får sin første vaksine rundt 8 ukers alder, slik at den har fått sin første vaksine før levering.

Viktig å huske på; Uansett hvilken årsak eller grunnlag, må man imidlertid regne med at vaksine(r) som er gitt før en alder på 12 uker, vil resultere med redusert effekt, og ytterligere dose ER nødvendig for å sikre tilfredsstillende beskyttelse.

Anbefalingene til WSAVA (World Small Animal Veterinary Association), er at valpen vaksineres mot smittsom leverbetennelse ved både 12 og 16 ukers alder.
Årsaken til at det anbefales revaksinering ved 16 ukers alder, er fordi at til å med den vaksinen som blir gitt ved 12 ukers alder, ikke alltid gir god nok beskyttelse.
Begrunnelsen for dette:
1. Immunapparatet til valpen(e) er ikke er godt nok utviklet til å kunne respondere optimalt på vaksinen.
2. Valpen har fremdeles så mye antistoffer (som har blitt overført fra mor) at valpen ikke responderer på vaksinen.

«Grunnvaksinering»

De vaksinene en hund får iløpet av sitt første leve år, blir ofte omtalt som «grunnvaksinering».

«Enkelt forklart» betyr det hele at det finnes 2 alternative løsninger, i forhold til vaksineringen av valpen den første tiden:

Vaksinasjon gitt ved:Hund – Alternativ 1Hund – Alternativ 2
(6) 8 uker /Før 12 ukerX
12 ukerXX
16 ukerXX
=Beskyttet inntil 1år= Beskyttet inntil 1år
1 års alderXX
= «Grunnvaksinert»
= «Grunnvaksinert»

Videre anbefales det at hunden blir revaksineres årlig.
Hvert år vaksineres det mot kennelhoste og hvert 3 år vil det i tillegg til kennelhoste vaksineres mot valpesyke, smittsom leverbetennelse og parvovirus.

Generelt vaksine program for hund er som følgende:

 • 12 uker: DHP** + BbPi – Vaksine mot valpesyke, smittsom leverbetennelse, parvovirus og «sprut i nesen» som beskytter mot kennelhoste
 • 16 uker revaksinering – DHP** + Bbpi – Vaksine mot valpesyke, smittsom leverbetennelse, parvovirus og «sprut i nesen» som beskytter mot kennelhoste
 • 12 mnd (1 år) DHP** + BbPi – Vaksine mot valpesyke, smittsom leverbetennelse, parvovirus og «sprut i nesen» som beskytter mot kennelhoste
 • 2 år BbPi – «sprut i nesen» – Beskytter mot kennelhoste
 • 3 år BbPi – «sprut i nesen» – Beskytter mot kennelhoste
 • 4 år DHP** + BbPi – Vaksine mot valpesyke, smittsom leverbetennelse, parvovirus og «sprut i nesen» som beskytter mot kennelhoste
 • 5 år BbPi – «sprut i nesen» – Beskytter mot kennelhoste
 • 6 år BbPi – «sprut i nesen» – Beskytter mot kennelhoste
 • 7 år DHP** + BbPi – Vaksine mot valpesyke, smittsom leverbetennelse, parvovirusog og «sprut i nesen» som beskytter mot kennelhoste
 • Osv….

Bokstavene som ses i forbindelse med vaksinene står for følgende:
Valpesyke (D)
Bordetella bronchiseptica (Bb)
Parvovirus (P)
Smittsom leverbetennelse (H)
Kennelhoste (Pi)
(Det finnes forskjellige vaksiner på markedet mot kennelhoste. Hvilken vaksine som blir brukt, avhenger av smittepresset og en vurdering veterinær foretar utifra en dialog med eier.

Mest kjente tilleggsvaksiner:

 • Rabies vaksine
 • L4 vaksine (Leptospirose)
 • Herpes vaksine

Rabies vaksine er en av de tilleggsvaksinen hunden må ha, ved reise til/fra utlandet. Rabies vaksinen vil i tillegg kunne være hensiktsmessig, om man oppholder seg på steder hvor man omgås mange andre hunder eller deltar på forskjellige aktiviteter (utstilling/ konkurranse/ hundeparker o.l.)
Vaksinering mot Leptospirose er anbefalt ved reise til Sør og Øst Europa.
Herpes vaksine er derimot «mest kjent» innenfor oppdretter miljøet, da dette er en syksom som oftest smitter via slimhinner og blod. Foster kan bli smittet via morskaken og ved fødsel via slimhinner.

Andre tilleggsvaksiner:

 • Leishmania vaksine
 • Borrelia vaksine

Leishmania vaksine som beskytter mot Leishmaniose, gis hovedsakelig ved reise til Middelhavslandene, Portugal, Latin-Amerika, Nord- og Øst-Afrika og Sør- og Øst-Asia.

Borrelia vaksine beskytter mot bakterien Borrelia som overføres via Flått. Denne vaksinen kan gis til hunder som ferdes i områder hvor det er mye flått. Men flåtten kan overføre flere sykdommer en kun Borrelis.

Her kan du se hvilke sykdommer flåtten kan overføre:

 • Borreliose (Lyme-disease)
 • Skogflåttencefalitt (hjernebetennelse)
 • Babesiose
 • Anaplasmose
 • Harepest (tularemi)

Overvaksinering

Dette er et samtale emne som bare blir større og større, og det er et tema for seg selv.
Men vi mener at det ikke finnes noen gode grunner, til at det blir vaksinert utover det som er NØDVENDIG og anbefalt.
Ta kontakt med en fagkyndig veterinær, utifra en dialog vil det bli gjort en vurdering av hvilke vaksiner som vil kunne være aktuelt og nødvendig i hvert enkelt tilfelle.

OBS:
Beskrevet vaksinasjonsregime ovenfor, vil kunne variere noe – avhengig av hvilken vaksine det omfatter, smittepress, eksponering risiko, hundens bruk o.l..
Derfor anbefaler vi at du tar kontakt med din faste veterinær, hvor det vil bli gitt en anbefaling som er tilpasset ditt hundehold.

Det vil komme mer info!
Det som er beskrevet over, er de mest kjente og vanlige vaksinene.
Men det finnes flere forskjellige og utrolig mange varianter av vaksinene –
dog, så er det mange «vi» aldri har hørt om.
JEG mistenker at dette bland annet er fordi det finnes «enklere og billigere» løsninger på markedet, selv om det kanskje ikke skulle være det beste alternativet for dyret? Vel, Hvem vet?